Studentų mokslinės draugijos konferencija

SMD konferencija 1988?