Tricholoma stiparophyllum · baltasis baltikas

= Tricholoma album