Apion frumentarium · rūgštyninis apionas

= Apion miniatum