Apion frumentarium · rūgštyninis apionas

≡ Apion miniatum