Metellina segmentata · rudeninis skylūnas

matomas nuo rugpjūčio mėnesio