Subcoccinella vigintiquatuorpunctata · dvidešimtketurtaškė boružė

EN: 24-spot ladybird DE: Vierundzwanzigpunkt-Marienkäfer