Lochmaea caprea · blindinis rusvys

≡ blindinis lapgraužis