Lochmaea caprea · blindinis rusvys

= blindinis lapgraužis