Dinoptera collaris · ąžuolinis žievininkas

≡ Acmaeops collaris · ąžuolinis medkirtis Subfamily: Lepturinae · grakštenėnai