Dinoptera collaris · ąžuolinis žievininkas

= Acmaeops collaris · ąžuolinis medkirtis Subfamily: Lepturinae · grakštenėnai