Gomphidae · skėstaakiai laumžirgiai

= upeliniai žirgeliai EN · clubtail dragonflies DE · Flussjungfern PL · gadziogłówkowate RU · дедки, речники Infraorder: Anisoptera Clubtails have small, widely separated compound eyes.