Pyrrhosoma nymphula · kruvinoji strėliukė

= raudonoji pirosoma