Dactylorhiza fuchsii · aukštoji gegūnė

Lietuvos raudonoji knyga