Badister bullatus · dvidėmis pievažygis

= bipustulatus