Badister bullatus · dvidėmis pievažygis

≡ bipustulatus