Agrimonia procera · kvapioji dirvuolė

Įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą.