2 com​ments

Add a com​ment

  • Andreas Taeger - Saturday 1 May 2010 15:39
    ID correction Oops..
    Not Tenthredo livida, but Tenthredo ferruginea SCHRANK, 1776
  • Andreas Taeger - Saturday 1 May 2010 15:34
    ID Tenthredo livida L., 1758, fem.