Asarum europaeum · europinė pipirlapė

Myrmecochory: elaiosomes on seeds. Mirmekochorija: sėklos su elajosomomis.