Fomitopsidaceae · pintaininiai

Division: Basidiomycota (Papėdgrybūnai) Class: Basidiomycetes (Papėdgrybiai) Order: Polyporales (Kempiniečiai)