VU GF

Vilniaus Universiteto Gamtos mokslų fakulteto 1989 metų laidos biologijos specialybės kurso nuotraukos

Gamta 89