Division: Basidiomycota (Papėdgrybūnai)
Class: Basidiomycetes (Papėdgrybiai)
Order: Polyporales (Kempiniečiai)